Aktuális kurzusok

A 2017–18-as akadémiai év téli félévében a kö­vet­ke­ző kurzusokat tar­tot­tam:

1) Bevezetés az irodalomtudományba (elő­adás, sze­mi­ná­ri­um)
2) A német klasszika és a romantika irodalma (elő­adás, sze­mi­ná­ri­um)
3) A 19. század irodalma 1830–1890-ig (elő­adás, sze­mi­ná­ri­um)
4) A huszadik század első felének irodalma (elő­adás, sze­mi­ná­ri­um)
5) Modern irodalomelméletek (elő­adás, sze­mi­ná­ri­um)

A szóbeli vizsgák időpontja és te­rem­be­osz­tá­sa kü­lön ol­da­lon vagy az egye­tem elektro­­ni­­kus nyil­­ván­­tar­­tásá­ban te­kint­­he­­tő meg.