Fő kutatási témák

1.) Irodalomelmélet (különösképpen a hermeneutika és az irodalmi ontológia)
2.) Összehasonlító irodalomtudomány (legfőképpen magyar-német relációban)
3.) Modern német nyelvű irodalom
4.) Kortárs, migrációs hátterű, német nyelvű irodalom
5.) Hermeneutikai fordításelmélet
6.) A judaizmus exegetikája és hermeneutikája
7.) A magyarországi neológ zsidóság intézmény-, tudomány- és kultúratörténete.

Vélemény, hozzászólás?